S17Drewnica - Ząbki/ZielonkaDługość: 3.6 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt1490
4Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14969
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-07-07http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/38633/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR.pdf5
7Zmiana terminuPrzeloz2015-07-27I termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/39824/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR.pdf
20
8Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08II termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/49130/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR_9.pdf
165
9Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27III termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/54489/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR_12.pdf
109
10Zmiana terminuPrzeloz2016-08-05IV termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/61045/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR_15.pdf
100
11Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/64007/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_19_2015_TR_18.pdf
56
12Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VI termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/76569/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_%20WOO%C5%9A-II.4200.19.2015.TR.19.pdf
210
13Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-09-18Przystąpienie do Oceny Oddziaływania na Środowisko
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/87822/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WOOS.4200.1.2017.DK.pdf
143
14Zmiana terminuPrzeloz2017-09-29VII termin wydania DŚU
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/88924/Zawiadomienie_RDOS_Bialystok_WOOS.4200.1.2017.DK.pdf
11
15Postanowienie RDOŚ w sprawie ponownej OOnŚPOOŚ2017-10-0921 dni od przystąpienia RDOŚ Białystok do OOnŚ10
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-10-24http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/91418/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WOOS.4200.1.2017.DK.pdf15
17DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-11-24VIII termin wydania DŚU
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-24-listopada-2017-znak-woos-4200-1-2017-dk
31
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2017-12-13