S7Płońsk Pd. - Zakroczym Pn.Długość: 21 km22571 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: OlsztynRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2010-07-09
2DŚU - unieważnienie lub wycofanie decyzjiDSU_unie2011-06-15341
3DŚU - odwołania od decyzjiDSU_odwo2012-01-24Oddalenie skargi GDDKiA do WSA223
4Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2012-06-18w sprawie nowej DŚU145
5Postanowienie RDOŚ w sprawie Ponownej Oceny Oddziaływania na ŚrodowiskoPOOŚ2012-08-14Zawieszenie postępowania na wniosek GDDKiA, w związku ze stwierdzenie przez RDOŚ braków w raporcie oddziaływania na środowisko57
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2013-01-03http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/9cf26c70ca882988d0d89ef1d7bd5a1e142
7Postanowienie RDOŚ w sprawie Ponownej Oceny Oddziaływania na ŚrodowiskoPOOŚ2015-01-09Odwieszenie i jednoczesne umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU736
8Zmiana terminuPrzeloz2015-04-30wydania DŚU ze względu na konieczność uzupełnieninia ROnŚ przez inwestora110
9Zmiana terminuPrzeloz2015-08-10wydania DŚU ze względu na konieczność wystąpienia RDOŚ do Państwowej Inspekcji Sanitarnej102
10Zmiana terminuPrzeloz2015-11-30wydania DŚU z konieczności zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się112
11Zmiana terminuPrzeloz2016-02-05wydania DŚU z konieczności oczekiwania na otrzymanie zwrotów obwieszczeń67
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-02-2924
13DŚU - odwołania od decyzjiDSU_odwo2016-03-16Wojt gminy Załuski16
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty: